Địa chỉ cơ quan Thuế

Theo tổ chức : 
Cục Thuế tỉnh Hà Nam
Các chi cục

Theo tên cơ quan thuế :

Cục Thuế tỉnh Hà Nam
Địa chỉ : Số 7, đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0351.3852350
Fax : 0351.3852350
Website: http://www.hanam.gdt.gov.vn

Phòng ban
Stt Phòng ban Điện thoại Fax
1 Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế 0351.3829239 - 3851553
2 Phòng Tổ chức cán bộ 0351.3852921
3 Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ 0351.3852941
4 Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán 0351.3852933
5 Phòng Thanh tra thuế 0351.3851545
6 Phòng Kiểm tra nội bộ 0351.3847599
7 Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế 0351.3847398
8 Phòng Kiểm tra thuế 0351.3847845
9 Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân 0351.3851552
10 Phòng Tin học 0351.3829733
11 Phòng Kê khai và Kế toán thuế 03513.854415 - 3841583

Video

Loading the player ...

Liên kết website