Một số tình huống vướng mắc khi thực hiện kê khai thuế điện tử ( tiếp theo)
Ngày 27/08/2012
Trả lời:

Câu 30: Khi nộp tờ khai qua mạng click vào nút " Chọn tệp tờ khai " ứng dụng không hiển thị ra màn hình chọn đường dẫn đến tệp tờ khai.Trả lời:

      Khi nộp tờ khai qua mạng click vào nút " Chọn tệp tờ khai " mà ứng dụng không hiển thị ra màn hình chọn đường dẫn đến file tờ khai cần nộp. NNT làm như sau:

      Kiểm tra máy trạm đã cài đặt phần mềm java plug - in hay chưa bằng cách sau:

      Vào " Start/Settings/Control panel " xem có biểu tượng Java

    * Nếu chưa cài thì vào trang địa chỉ http:// kekhaithue.gdt.gov.vn/ để tải bộ cài về cài tại máy trạm

    * Nếu đã cài phần mềm có thể bị lỗi NNT cần remove bộ cài đi để cài lại

      Để remove bộ cài NNT vào " Start/Settings/Control panel/Add or Remove Programs/Change or Remove Programs " chọn phần mềm Java (TM) 6 Update 21 để Remove đi. Sau khi Remove đi thì tiến hành cài đặt lại, khởi động lại máy tính.


Câu 31: Khi thực hiện " Ký điện tử " ứng dụng hiển thị màn hình thông báo " Tệp tờ khai không đúng định dạng "


Trả lời: NNT kiểm tra như sau:

     * Bước 1: NNT kiểm tra đã cài phần mềm quản lý máy in ra định dạng PDF hay chưa bằng cách vào " Start/Programs " xem có phần mềm Cute PDF.

        Nếu chưa có thì vào trang http://kekhaithue.gdt.gov.vn/ để tải bộ cài về cài. Nếu có rồi thì chuyển qua

     * Bước 2: Khi kết xuất tờ khai từ phần mềm HTKK NNT phải chọn đúng máy in Cute PDF Writer      Chú ý: Trong một số trường hợp NNT đã chọn đúng máy in khi kết xuất tờ khai ra file DPF nhưng khi ký điện tử vẫn báo lỗi " Tờ khai không đúng định dạng : có thể là do việc đổi tên mặc định mà ứng dụng đưa ra. NSD có thể giữ nguyên tên mà ứng dụng mặc định.

      Ngoài ra với báo cáo sử dụng hóa đơn cũng thường gặp lỗi này do không có trong HTKK phiên bản mới nhất, NSD vào chức năng kê khai trực tuyến để khai.


Câu 32: Khi thực hiện thao tác ở trang http://kekhaithue.gdt.gov.vn/ xuất hiện màn hình như dưới thì làm thế nào?Trả lời: NNT chọn " Always trust content from this publisher " sau đó nhấn vào nút Run nếu không sẽ bị lỗi ký điện tử và upload file.


Câu 33: Khi thực hiện kê khai trực tuyến,sau khi NSD kê khai xong ký điện tử, hệ thống thông báo đang ký điện tử, nhưng đợi mãi mà không thấy ký thành công NNT làm như sau:

       * Bước 1: Kiểm tra trên mà hình xuất hiện 1 pop-up, NNT cần allow pop up chạy khi đó ký điện tử sẽ thành công.

       * Bước 2: Trên màn hình không xuất hiện pop-up thì làm như sau:
         Trong trường hợp vẫn không được thì chuyển sang bước 3

       * NNT kiểm tra phiên bản IE (Internet Explorer) có phải là phiện bản 8 hay không. Trong trường hợp là phiên bản 8 thì làm như sau:

          Vào " Tools/Internet Options/Advanced " chọn nút Reset để reset             Chú ý: Trong trường tất cả các bước trên mà không được thì NNT liên hệ với cán bộ Quản trị mạng của công ty và nhà cung cấp dịch vụ Internet kiểm tra, cấu hình lại Firewall hoặc Proxy Server.


Câu 34: Đã gửi tờ khai đến cơ quan thuế rồi nhưng không biết có thành công hay không?


Trả lời: Khi NNT gửi tờ khai đến CQT hệ thống sẽ tự động gửi thư điện tử đến địa chỉ mail mà NNT đã đăng ký với CQT. NNT vào hòm thư để xem mail của CQT đã gửi hoặc có thể vào trang http://kekhaithue.gdt.gov/ vào chức năng " Tra cứu/Tra cứu thông báo " sẽ hiển thị thông báo của CQT gửi NNT.
Câu 35: Khi kiểm tra đăng nhập và chọn file PDF để gửi tờ khai có MST là 10 số nhưng màn hình thông báo lỗi trả ra kiểm tra là mã số thuế không đúng là 13 số như dưới:Trả lời: Nguyên nhân chính gây ra lỗi này là khi nâng cấp phiên bản HTKK lên phiên bản cao hơn Doanh nghiệp tiến hành chạy trực tiếp file cài đặt mà chưa tiến hành remove phiên bản cũ đi, nên khi cài đặt có lỗi xảy ra gây ra việc ghi đè file, như vậy để khắc phục lỗi này cần làm như sau:

       - Bước 1: Sao lưu, back up lại dữ liệu của ứng dụng HTKK

       - Bước 2: Gỡ bỏ hẳn ứng dụng HTKK cũ đang làm đi

       - Bước 3: Cài đặt lại ứng dụng HTKK với phiên bản mới nhất ( nếu có dùng các tờ khai có áp dụng theo những thay đổi mới nhất về biểu thuế tài nguyên ). Sau đó cài đặt xong ứng dụng HTKK khởi động lại máy tính và khởi động vào ứng dụng HTKK.


Câu 36: Khi NNT đã tiến hành kê khai trên ứng dụng HTKK và kết xuất ra tờ khai dưới dạng PDF để gửi tờ khai qua mạng tới CQT, nhưng sau khi chọn đường dẫn tới tệp để gửi và ký điện tử tờ khai thì xuất hiện màn hình thông báo lỗi như dưới ?Trả lời: Nếu sau khi NNT đã kết xuất ra tờ khai PDF từ phần mềm HTKK và tiến hành ký điện tử để gửi tờ khai thì xuất hiện mà hình thông báo lỗi " Không thể ký được tệp tờ khai ..." thì cần kiểm tra các thông tin và khắc phục lỗi này như sau:

       - Kiểm tra chứng thư số hiện nay vẫn sử dụng bình thường hay không, có thể ký điện tử một file khác bất kỳ, hoặc ký trực tuyến một tờ khai nào đó, nhưng không gửi tờ khai ký thử này.

       - Nếu chứng thư số vẫn sử dụng tốt cần kiểm tra file tờ khai PDF đã được kết xuất ra từ phần mềm HTKK, có thể file kết xuất ra PDF đã bị lỗi nên cần kết xuất lại tờ khai này và đổi lại tên tờ khai kết xuất nàu khác so với tên ban đầu đã kết xuất.

       - Sau khi kết xuất lại tờ khai khi chọn ký tờ khai vẫn bị lỗi như vậy thì nguyên nhân có thể do bộ cài HTKK mà máy tính dùng để kết xuất ra tờ khai PDF đang bị lỗi vậy cần phải:

             * Thực hiện kết xuất lại tờ khai PDF từ một máy tính khác đang sử dụng phần mềm HTKK

             * Thực hiện cài đặt lại ứng dụng HTKK phiên bản mới nhất hiện nay ( các bước cài đặt có thể thực hiện như sau ):

                 Bước 1: Sao lưu, back up lại dữ liệu của ứng dụng HTKK

                 Bước 2: Gỡ bỏ hẳn ứng dụng HTKK cũ đang dùng đi

                 Bước 3: Cài đặt lại ứng dụng HTKK với phiên bản mới nhất ( nếu có dùng các tờ khai có áp dụng theo những thay đổi mới nhất về biểu thuế tài nguyên ). Sau khi cài đặt xong ứng dụng HTKK khởi động lại máy tính và khởi động vào ứng dụng HTKK.


Câu 37: Khi NNT tiến hành gửi đính kèm phụ lục bán ra, mua vào (01-1/GTGT,01-2/GTGT) bằng file Excel thì khi chọn đến đường dẫn tệp để ký điện tử xuất hiện thông báo lỗi sau:Trả lời: Nguyên nhân chính mà khi thực hiện ký điện tử và để gửi phụ lục, bảng kê mua vào, bán ra đính kèm mà xuất hiện màn hình thông báo lỗi như trên là do file Excel bảng kê, bán ra, mua vào mà doanh nghiệp dùng để ký gửi có tên để đang bị sai định dạng, có thể do NNT đã để tên có ký tự đặc biệt ( dấu gạch, ký tự trống, dấu cách cuối... ví dụ như: Bảng kê đầu ra T10.10.xls ) do đó khi ký điện tử và gửi tờ khai sẽ phát sinh lỗi này. Để khắc phục lỗi này NNT cần thực hiện đổi lại tên file này, sau đó thực hiện ký điện tử lại file dữ liệu bảng kê và tiến hành xác nhận, gửi phụ lục đính kèm.


Câu 38: Hiện nay mỗi lần gửi tờ khai là NTT phải vào ký và xác nhận để gửi tờ khai, nhưng mỗi lần thì chỉ thực hiện ký được 1 tờ khai khi NNT muỗn thực hiện ký điện tử nhiều tờ khai một lúc và gửi tờ khai cùng lúc thì làm thế nào?


Trả lời: Khi NNT muốn ký điện tử nhiều file cùng một lúc và gửi nhiều tờ khai cùng lúc thì có thể thực hiện như sau:

           NNT đăng nhập vào trang http://kekhaithue.gdt.gov.vn/ sau đó chọn chức năng Nộp tờ khai, chọn mục Trình ký.            Tại chức năng trình ký NNT chọn tới tệp đường dẫn chứa các tờ khai cần ký điện tử và chọn, sau khi chọn được hết các tờ khai cần ký và gửi thì màn hình kết quả sẽ liệt kê ra danh sách các tờ khai này, NNT

cần kiểm tra xem danh sách các tờ khai này đã đầy đủ chưa, nếu đã chính xác thì nhấn vào nút Ký và nộp tờ khai, sau khi nhấn vào đó các tờ khai này sẽ được ký điện tử và NNT có thể gửi các tờ khai này tới cơ quan Thuế.


Câu 39: Khi NNT thực hiện ký điện tử cho tờ khai thì màn hình xuất hiện thông báo lỗi như dưới:Trả lời: Một trong những nguyên nhân gây ra lỗi này là file tờ khai PDF dùng để gửi tờ khai đã được ký 1 lần, nhưng NNT lại dùng lại file này để ký lại lần nữa và gửi, do đó khi ký điện tử thì màn hình sẽ xuất hiện thông báo lỗi là " Chữ ký điện tử không đúng ". Vậy để khắc phục lỗi này thì NNT cần vào ứng dụng HTKK kết xuất lại tờ khai ra PDF sau đó dùng file vừa mới kết xuất này để ký và gửi đến cơ quan Thuế.

Các câu hỏi khác

Video

Loading the player ...