Một số chính sách thuế mới bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 (01/07/2016)

Ngày 06/4/2016 Quốc hội đã ban hành Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7/2016. Theo đó, Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 70/2014/QH13, Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 21/2012/QH13 và Luật số 71/2014/QH13.

VĂN BẢN MỚI

Ảnh hoạt động

  • Cục Thuế tỉnh Hà Nam được UBND tỉnh Hà Nam tặng cờ đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2014
  • Cục Thuế tỉnh Hà Nam được UBND tỉnh Hà Nam tặng cờ đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm 2013
  • Cục Thuế tỉnh Hà Nam được Bộ Tài chính tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Tài chính năm 2012
  • Cục Thuế tỉnh Hà Nam được UBND tỉnh Hà Nam tặng cờ đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm 2011
  • Cục Thuế tỉnh Hà Nam được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân chương lao động
  • Nộp thuế điện tử
  • Xuân Ất Mùi 2015
  • Cục Thuế tỉnh Hà Nam ký giao ước thi đua năm 2015
  • Cục Thuế tỉnh Hà Nam nhận cờ đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm 2014
  • Phụ nữ Văn Phòng Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Website các Cục Thuế

Thăm dò dư luận

Bạn thấy giao diện website thế nào ?

 

Thống kê

Tổng số truy cập : 87118

Truy cập trong tháng: 1539

Truy cập trong ngày: 30

Số người trực tuyến : 2

Tin Cục Thuế

Một số chính sách thuế mới bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 (01/07/2016)

Ngày 06/4/2016 Quốc hội đã ban hành Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7/2016. Theo đó, Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 70/2014/QH13, Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 21/2012/QH13 và Luật số 71/2014/QH13.

Thông tin kinh tế

Nội dung chuyên mục đang được cập nhật

Video

Loading the player ...

Liên kết website